Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden


Prijzen

Alle genoemde prijzen in de RWDH webshop zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden.
Wij zullen echter zonder overleg met je geen ander bedrag factureren dan op jouw email-bevestiging vermeld staat.
Wij factureren de prijs die op het moment van jouw bestelling actueel is. Aan het feit dat je op een eerder tijdstip een lagere prijs hebt gezien, kun je geen rechten ontlenen. 

Totstandkoming van de overeenkomst 

Zodra je jouw bestelling hebt gedaan, wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 12.00 uur bij ons binnen zijn, worden zsm verzonden.

Levering

Alle producten uit de RWDH webshop hebben wij normaal gesproken op voorraad.
Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan nemen wij telefonisch contact met jou op.
Heb je haast met jouw bestelling en wil je weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen? Bel ons dan even, dan weet je precies waar je aan toe bent! 

Nalevering 

Voor nalevering van producten die wij op jouw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaardverzending door. 
Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Retourneren / Ruilen

Bij Wielens Diervoeders is het mogelijk je bestelling te ruilen of retourneren, mits het bestelde product niet onder een wettelijke uitzondering valt.
Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling.
We vinden het fijn als je ook even een mail stuurt naar info(at)rwdh.nl als je wilt ruilen of retourneren, zodat wij alvast op de hoogte zijn.

Indien je gebruik maakt van dit recht, retourneer je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na annulering  naar:

René Wielens Diervoeders
Industriestraat 76
7482 EX  Haaksbergen

De verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de klant (uitgezonderd inpakfouten, zie voorwaarden hieronder).
Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info(at)rwdh.nl.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na melding van jouw retour, terugstorten mits het product in goede orde en compleet retour ontvangen is.

Inpakfouten 

Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken je om deze binnen 4 dagen na bezorging per email ([email protected]) aan ons te melden.
Wij behouden ons het recht voor om jouw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controle-formulieren te verifiëren.
Het ontbrekende product zullen wij binnen 1-3 werkdagen naar je toesturen. Indien van toepassing, maken wij met jou tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.
 

Betaling

Vooruitbetalen

Als je kiest voor vooruitbetaling ontvang je van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die je nodig hebt om jouw betaling te verrichten. Wij versturen jouw bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Je krijgt hiervan per email bericht.

Online betalen

Je kunt in onze webshop online betalen met Ideal; je rekent hiermee af in jouw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van jouw bank.
Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd, zullen wij contact met je opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op jouw rekening. Uiteraard kun je bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.  

Betalen vanuit het buitenland 

Dit kan uitsluitend middels vooruitbetaling. Bij vooruitbetaling ontvang je van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die je nodig hebt om jouw betaling te verrichten.
Wij versturen jouw bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Andere manieren van betalen voor klanten buiten Nederland zijn helaas (nog) niet mogelijk.


Bezorgen buiten Nederland
 

Wij sturen jouw bestelling graag naar je toe. Wij berekenen je hiervoor wel extra bezorgkosten.


Productinformatie
 

In de RWDH webshop zullen wij de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die je bij of op het product aantreft. 


Aansprakelijkheid 

RWDH aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door jou geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt.
Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor:

  • schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn.
  • schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).
  •  onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.


Klachten, geschillen en toepasselijk recht 

Mocht je ondanks onze zorg, klachten hebben over de producten of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij je deze klachten schriftelijk of per email ([email protected]) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met jou tot een passende oplossing te komen.
Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kan je de klacht aan melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie.
Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo of de bevoegde rechter in jouw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Overmacht
 

RWDH heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat RWDH gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RWDH kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

De waardering van www.rwdh.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 336 reviews.