Spierbevangen / Tying Up / Maandagziekte

Tying-Up, Spierbevangenheid ofwel maandagziekte is een pijnlijke spieraandoening van een paard die veelal optreed na een rustdag, terwijl ze op de rustdag wel het normale voerpatroon hebben gekregen.

Tegenwoording komt de maandagziekte veelal voor bij sportpaarden. De spierbevangenheid treedt op aan het begin van het werk na de rustdag.
Na ongeveer 10 tot 20 minuten "werken" raakt het paard spierbevangen en wil of kan bijna geen stap meer verzetten.Tying-Up kan zeer ernstig en zelfs levensbedreigend zijn.

Maar let op; de symptomen van spierbevangenheid lijken verdacht veel op die van koliek.
Raadpleeg daarom altijd een dierenarts, deze kan aan de hand van een bloedtest aangeven of het daadwerkelijk om Tying-Up gaat.
De behandeling van Tying-Up en Koliek staan namelijk haaks op elkaar; een paard met tying-up moet accuut op absolute rust, terwijl een paard met koliek in beweging moet blijven.

Symptomen Tying Up

- ZwetenSpieren Paard
- Acute stijfheid
- Versnelde ademhaling
- Pijnlijke rugspieren
- Soms rood/bruine urine
- Stram gestrekt staan
- Krabben met voorbenen

En wat nu??

- Niet meer bewegen dan noodzakelijk is
- Deken opdoen

- Géén krachtvoer geven
- Contact opnemen met dierenarts

Therapie

Volg de aanwijzigen van de dierenarts. Naar gelang de ernst van de spierbevangenheid zal hij/zij een trainingsschema voorschrijven.
Daarnaast speelt voeding een belangrijke rol bij Tying-Up.  

Voeding voor paarden die gevoelig zijn voor spierbevangenheid.

Om een goede keuze te kunnen maken is een uitgebreide productomschrijving erg belangrijk. Echter de huidige wetgeving staat niet toe, dat er een relatie gelegd wordt tussen een product en een gezondheidsprobleem. 
De vermelde informatie wordt daardoor minder specifiek, waardoor het moeilijker wordt om een juiste keuze te maken. 
Op zich jammer, maar deze kennis en informatie hebben we natuurlijk wel in huis en delen we graag met u. 
Bovendien zijn veel voedingsgerelateerde problemen niet met 1 product te voorkomen: vaak is er een combinatie van maatregelen nodig om een probleem te kunnen oplossen.

Wij kunnen en mogen u wel persoonlijk adviseren en dat doen wij graag! 
Voor een voedingsadvies op maat, verzoeken wij u ons te bellen op +31 (0) 6-54970494